Mô tả chương trình đào tạo 2021

Mô tả chương trình đào tạo 2021

Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ 2022

ACCA – Mục tiêu giáo dục

Những mục tiêu chung Mục tiêu chung của chương trình ACCA theo định hướng đào tạo cử nhân Kế toán theo định hướng nghề nghiệp...

Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT

Chương trình đào tạo CLC Chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA của Khoa Kế toán- Kiểm toán, trường Đại...

Kết quả học tập mong đợi

Chương trình Cử nhân của chương trình Kế toán - Kiểm toán Chuyên nghiệp ACCA được thiết kế để đảm bảo rằng sinh viên...

Chương trình trao đổi

Đại học Ngoại thương cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối...

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh