Lịch sử và sự phát triển

155

Khoa Kế toán Kiểm toán (FAA) được thành lập vào tháng 7 năm 2016 theo Quyết định số 1376 / QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, tiền thân của Khoa là Bộ môn Kế toán Kiểm toán thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh. Qua 15 năm, Khoa đã góp phần đào tạo gần 1.000 cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Sinh viên ra trường được xã hội đánh giá cao, có cơ hội việc làm tốt và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của doanh nghiệp và quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam.