Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ 2022

Chương trình trao đổi

Đại học Ngoại thương cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối...

Chương trình đào tạo “Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA”

Chuyên ngành “Kế toán - kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA” là chương trình đào tạo kết hợp giữa đào tạo học thuật...

Chương trình mùa hè

MẪU ĐƠN NỘP: bấm vào đây để tải về!

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

ACCA – Mục tiêu giáo dục

Những mục tiêu chung Mục tiêu chung của chương trình ACCA theo định hướng đào tạo cử nhân Kế toán theo định hướng nghề nghiệp...