Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ 2022

Chương trình trao đổi

Đại học Ngoại thương cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối...

2021: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN (MÃ SỐ: 7340301) CHUYÊN NGÀNH: KẾ...

Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Mục tiêu chung của chương trình Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán là trang...

2021: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN (MÃ SỐ: 7340301) CHUYÊN NGÀNH: KẾ...

Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Mục tiêu chung của chương trình Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng...

Chương trình mùa hè

MẪU ĐƠN NỘP: bấm vào đây để tải về!

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh