Chương trình đào tạo

FAA có nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán với 02 chương trình đào tạo: Chương trình Chuẩn mực Kế toán - Kiểm toán...

Kết quả học tập mong đợi

Chương trình Cử nhân của chương trình Kế toán - Kiểm toán Chuyên nghiệp ACCA được thiết kế để đảm bảo rằng sinh viên...

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Chương trình trao đổi

Đại học Ngoại thương cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối...

Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ 2022

Chương trình đào tạo “Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA”

Chuyên ngành “Kế toán - kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA” là chương trình đào tạo kết hợp giữa đào tạo học thuật...

Những điều cần biết về chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng...

Do hiện nay nhu cầu tìm hiểu thông tin về chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA của các...

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh