ACCA – Mục tiêu giáo dục

115

Những mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình ACCA theo định hướng đào tạo cử nhân Kế toán theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Chương trình định hướng ACCA có các mục tiêu chương trình (PO) sau:

(PO1) Có khả năng đảm nhận các vị trí trợ lý kiểm toán, cán bộ thuế, chuyên viên tư vấn, phân tích dữ liệu, kế toán, kiểm toán nội bộ, kế toán tổng hợp, … tại các công ty kiểm toán quốc tế Big4, công ty đa quốc gia, công ty kế toán, kiểm toán và các công ty lớn khác doanh nghiệp tại Việt Nam;

(PO2) Có kiến ​​thức cơ bản và phương pháp luận về kinh tế, khoa học chính trị, khoa học xã hội, luật, kinh doanh và quản lý, đồng thời có kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính;

(PO3) Sử dụng thành thạo tiếng Anh và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính;

(PO4) Có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh vững vàng trong nghề nghiệp;

(PO5) Có khả năng học tập và nghiên cứu suốt đời.