Chương trình đào tạo

821

FAA có nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán với 02 chương trình đào tạo: Chương trình Chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán và Chương trình Kế toán – Kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA. Các chương trình đào tạo này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về kinh doanh, kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính cũng như kiến ​​thức chuyên môn sâu và kỹ năng thông qua kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế, quản lý tài chính, kiểm toán, luật kinh doanh, kỹ năng hành nghề lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả… FAA tự hào là đơn vị giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình ACCA theo định hướng tích hợp 9 khóa kiến ​​thức ứng dụng và kỹ năng ứng dụng của chứng chỉ ACCA.

Với 2 đợt tuyển sinh của FAA đã tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc luôn đạt trên 60%. Tỉ lệ đậu các bài ACCA trong các kỳ thi toàn cầu của học sinh luôn cao hơn tỉ lệ đậu toàn cầu. Nhiều sinh viên của chương trình đã đạt được Giải thưởng (Công nhận những sinh viên đạt điểm cao nhất), đặc biệt trong kỳ thi tháng 6 năm 2021, sinh viên Phi Lan Anh đã đạt điểm cao nhất thế giới về Báo cáo tài chính. Nhiều cử nhân chương trình định hướng ACCA đã được các công ty kiểm toán lớn như Big4 tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, rèn luyện kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, FAA rất chú trọng đến các hoạt động hợp tác phát triển với các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, ngân hàng để tìm kiếm học bổng, thực tập, cơ hội việc làm cho sinh viên như Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA), Học viện Kế toán Quản trị (IMA), CPA Australia, Hiệp hội Kế toán Công chứng Việt Nam (VACPA), KEB Hana Bank (Hàn Quốc), E&Y, KPMG, Deloitte và ACCA Các Trung tâm đào tạo như Smart Train, FTMS, Vietsourcing… Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng như hoạt động câu lạc bộ sinh viên cũng liên tục được FAA đẩy mạnh và hỗ trợ tích cực. Cụ thể, hơn 10 năm qua, FAA liên tục tổ chức Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán, tài trợ Cuộc thi Kiểm toán viên tài năng (TAC), Hành trình kiểm toán… Những hoạt động này không chỉ là cơ hội cho sinh viên của FAA để thực hành các kỹ năng của họ và tiếp cận nhà tuyển dụng, nhưng họ cũng góp phần cải thiện hình ảnh của Khoa.