Triết lý giáo dục

93

Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA hướng tới đào tạo sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và nhận thức cao về phụng sự xã hội.