Các câu hỏi thường gặp

255
  1. Làm thế nào để liên hệ với Khoa Kế toán – Kiểm toán (FAA)?
    Địa chỉ: Phòng B310, 91 Chùa Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
    Số điện thoại liên hệ: (04) 3946 1388 / (08) 3910 3488
    Email: ketoankiemtoan@ftu.edu.vn
    Facebook: https://vi-vn.facebook.com/FAAFTU/

  2. Kết quả học tập dự kiến ​​của chương trình Cử nhân của chương trình Kế toán và Kiểm toán chuyên nghiệp ACCA là gì? (Kết quả học tập mong đợi)

Hiểu biết

(PLO1) Vận dụng kiến ​​thức nền tảng về khoa học chính trị, khoa học xã hội, phương pháp luận, khoa học đại cương, công nghệ thông tin và các kiến ​​thức giáo dục phổ thông khác để hỗ trợ học tập, nghiên cứu và làm việc suốt đời.

(PLO2) Tổ chức, triển khai nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế trong doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế và Việt Nam;

(PLO3) Áp dụng các phương pháp phân tích thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị để ra quyết định.

(PLO4) Lập ngân sách, kiểm soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

(PLO5) Vận dụng kiến ​​thức, nghiệp vụ kế toán – kiểm toán trong lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, thuế, quản lý tài chính, pháp luật theo chuẩn mực quốc tế.

Kỹ năng

(PLO6) Có kỹ năng lập và kiểm toán báo cáo tài chính;

(PLO7) Có kỹ năng phân tích, đánh giá và báo cáo thông tin để ra quyết định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính;

(PLO8) Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện, tranh luận;

(PLO9) Có trình độ tiếng Anh bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT và sử dụng thành thạo tiếng Anh để phân tích, xử lý, kiểm tra, đánh giá và cung cấp thông tin trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán;

(PLO10) Có trình độ tin học theo quy định tại Thông tư 03/2014 / TT-BTTTT và sử dụng được các phần mềm hỗ trợ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Quyền tự chủ và trách nhiệm

(PLO11) Có năng lực chủ động học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến ​​thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như có khả năng lập kế hoạch, phân công, hướng dẫn, giám sát công việc của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ;

(PLO12) Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh vượt khó, đổi mới, sáng tạo, có trách nhiệm với cá nhân, tập thể, có ý thức phục vụ cộng đồng.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân viên của FAA là gì? FAA có 3 bộ phận: Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị và Kiểm toán. FAA bao gồm 20 cán bộ giảng dạy, trong đó có 02 Phó Giáo sư, 06 Tiến sĩ và 12 Thạc sĩ, trong đó có 09 nghiên cứu sinh. Một số giảng viên có chứng chỉ ACCA và CMA (Certified Management Accountant) của Úc, IAP (Internal Audit Practitioner) của IIA Hoa Kỳ và chứng chỉ CPA của Bộ Tài chính.

4. FAA có bao nhiêu chương trình đào tạo? FAA có nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán với 02 chương trình đào tạo: Chương trình Chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán và Chương trình Kế toán – Kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA. Các chương trình đào tạo này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về kinh doanh, kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính cũng như kiến ​​thức chuyên môn sâu và kỹ năng thông qua kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế, quản lý tài chính, kiểm toán, luật kinh doanh, kỹ năng hành nghề lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả… FAA tự hào là đơn vị giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình ACCA theo định hướng tích hợp 9 khóa kiến ​​thức ứng dụng và kỹ năng ứng dụng của chứng chỉ ACCA.

5. Chứng chỉ ACCA là gì? Chứng chỉ ACCA, được cung cấp bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh, là chứng chỉ kế toán hàng đầu thế giới dành cho các chuyên gia tài chính đầy tham vọng – cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, kiến ​​thức và giá trị để có sự nghiệp thành công và dẫn dắt các tổ chức mà họ làm việc trong tương lai.
Tại Đại học Ngoại thương, FAA cung cấp cho sinh viên chương trình Kế toán và Kiểm toán định hướng ACCA chất lượng cao, đây là khóa học đầu tiên tại Việt Nam tích hợp tất cả các học phần ACCA’s Fund Basic vào chương trình giảng dạy.

6. Các học phần mà cấp độ Cơ bản của Chứng chỉ ACCA bao gồm những học phần nào?Cấp độ cơ bản bao gồm 9 khóa học, được dán nhãn từ F1 đến F9, đó là:F1: Kinh doanh và Công nghệ (BT)

F2: Kế toán Quản trị (MA)

F3: Kế toán tài chính (FA)

F4: Luật Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (LW)

F5: Quản lý hiệu suất (PM)

F6: Thuế (TX)

F7: Báo cáo tài chính (FR)

F8: Kiểm toán và Đảm bảo (AA)

F9: Quản lý tài chính (FM)

Tất cả các khóa học này được cung cấp cho sinh viên trong suốt 4 năm toàn thời gian theo học chương trình Kế toán và Kiểm toán Định hướng ACCA. Vui lòng kiểm tra điều này để biết thêm thông tin.

7. Cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp chương trình Kế toán và Kiểm toán Định hướng ACCA là gì?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp tục học lên cao và nhận được chứng chỉ ACCA uy tín trên toàn cầu; Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp do Đại học London cấp bằng hợp tác với ACCA dành riêng cho sinh viên và hội viên của ACCA; hoặc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) do Oxford Brookes trao tặng đặc biệt cho hội viên ACCA.

8. Làm cách nào để tôi có thể chuyển đổi điểm thi ACCA của mình thành điểm tín chỉ cho các học phần tương đương?

Sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ quy đổi điểm gồm:

Ứng dụng quy đổi điểm:
Từ điểm thi Quản lý tài chính (FM):
Từ các điểm thi khác (trừ FM):
Điểm thi ACCA được in ra từ tài khoản của sinh viên
Bản sao Thẻ sinh viên và thẻ căn cước công dân

9. Đối tượng áp dụng của quy chế chuyển đổi là ai?

Việc chuyển đổi chỉ được áp dụng đối với sinh viên đang theo học chương trình Kế toán Kiểm toán Định hướng ACCA tại Trường Đại học Ngoại thương thuộc một trong các trường hợp sau:

Những học sinh không tham gia một môn học nào đó vì lý do không thể cưỡng lại được phải có sự đồng ý của nhà trường
Sinh viên hoàn thành các môn học bị trượt hoặc học lại để cải thiện điểm theo quy định về điểm tín chỉ (Sinh viên đạt điểm D hoặc F trong lần học trước)

10. Tôi có thể nộp hồ sơ quy đổi điểm ở đâu?

Sinh viên có thể nộp hồ sơ quy đổi điểm tại văn phòng Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán sẽ thẩm tra / xác nhận và chuyển đến Phòng Đào tạo xét duyệt theo quy định.

11. Khi nào tôi có thể nộp hồ sơ quy đổi điểm?

Sinh viên phải nộp hồ sơ quy đổi điểm trong vòng 1 tuần kể từ khi công bố kết quả thi tại ACCA Global và trước khi đủ điều kiện viết luận văn tốt nghiệp / báo cáo thực tập tốt nghiệp

12. Đối tượng nào được phép chuyển đổi

Danh sách các môn học được phép chuyển đổi từ điểm thi ACCA sang điểm tín chỉ

ACCA Global subject Credit-based subjects at Foreign Trade University Note
1 Accountant in Business – F1 Kế toán trong kinh doanh – KET.F1.1
2 Management Accounting – F2 Kế toán quản trị – KET.F2
3 Financial Accounting – F3 Kế toán tài chính 1 – KET.F3.1

Kế toán tài chính 2 – KET.F3.2

Sinh viên có thể chọn chuyển đổi một hoặc cả hai môn học
4 Corporate and Business Law – F4 Pháp luật trong kinh doanh – KET.F4
5 Performance Management – F5 Quản trị hiệu quả hoạt động 1 – KET.F5.1

Quản trị hiệu quả hoạt động 2 – KET.F5.2

Sinh viên có thể chọn chuyển đổi một hoặc cả hai môn học
6 Taxation – F6 Thuế – KET.F6
7 Financial Reporting – F7 Báo cáo tài chính 1 – KET.F7.1

Báo cáo tài chính 2 – KET.F7.2

Sinh viên có thể chọn chuyển đổi một hoặc cả hai môn học
8 Audit and Assurance – F8 Kiểm toán tài chính 1 – KET.F8.1

Kiểm toán tài chính 2 – KET.F8.2

Sinh viên có thể chọn chuyển đổi một hoặc cả hai môn học
9 Financial Management – F9 Quản trị tài chính 1 – KET.F9.1

Quản trị tài chính 2 – KET.F9.2

Sinh viên có thể chọn chuyển đổi một hoặc cả hai môn học

13. Phương thức chuyển đổi hoạt động như thế nào?

Điểm tín chỉ được quy đổi dựa trên điểm thi ACCA và tổng điểm học phần đầu tiên của các học phần tương đương tại Trường Đại học Ngoại thương theo bảng sau:

ACCA Global exam marks Credit points converted at Foreign Trade University
68 or above A (10,0)
55 to 57 B (8,4)
40 to 54 C (6,9)

Ví dụ:
Những sinh viên có tổng điểm đầu tiên là D, nhưng đạt 67 điểm trong kỳ thi ACCA Toàn cầu sau đó sẽ được phép chuyển đổi tổng điểm của mình sang B (tương đương 8,4 trên thang điểm 10). Điểm này sẽ được dùng làm điểm cải thiện cho các học phần tương đương.
Những sinh viên có tổng điểm đầu tiên là F, nhưng đạt 53 điểm trong kỳ thi ACCA Toàn cầu sau đó sẽ được phép chuyển đổi tổng điểm của mình thành C (tương đương 5,3 trên thang điểm 10). Điểm này sẽ được dùng làm điểm thay thế cho việc học lại các học phần tương đương của sinh viên

14. Nếu bạn đã học ACCA từ các khóa học bên ngoài, FAA có hỗ trợ bạn làm bài thi sớm hơn không?

Vì mọi học viên sẽ có cùng một ngày thi, nên ngay cả khi bạn đã học các khóa ACCA từ trước, bạn vẫn sẽ phải tham gia các kỳ thi vào ngày thi chính xác như những người khác.