Home QUY ĐỊNH & TÀI LIỆU

QUY ĐỊNH & TÀI LIỆU

Chương trình tham quan và học tập tại trường đại học Nagoya 2017

Chương trình tham quan và học tập tại trường đại học Nagoya 2017

Sổ tay Sinh viên 2018

Sổ tay Sinh viên 2018

Xu hướng Đầu vào của Sinh viên

Xu hướng Đầu vào của Sinh viên

Mẫu khảo sát

Survey for students Survey for alumni Survey for employers Survey for lecturers

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký vào đại học Phương thức...

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy Phương thức 3 và...

Nhập học vào Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp ACCA

Nhập học vào Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp ACCA 1 Nhập học vào Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp...

Quy trình nhập học tại FTU

Nhập học 3 Nhập học 1 Nhập học 2

Sổ tay sinh viên 2019

Sổ tay sinh viên 2019

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để liên hệ với Khoa Kế toán - Kiểm toán (FAA)? Địa chỉ: Phòng B310, 91 Chùa Láng, Q. Đống Đa,...

Những điều cần biết về chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng...

Do hiện nay nhu cầu tìm hiểu thông tin về chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA của các...