HỌC BỔNG KEB HANA BANK NĂM 2022

439

Trong năm học 2022-2023, Ngân hàng KEB Hana Bank sẽ trao 25 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 400$ dành cho sinh viên chính quy Khoa Kế toán – Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh:
1. Tiêu chí xét chọn
Sinh viên Hệ đại học chính quy Khóa K59, K60, K61 Khoa Kế toán – Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc một trong các tiêu chí sau:
– Thuộc hộ nghèo, gặp khó khăn trong việc chi trả học phí có kết quả học tập tốt.
– Không may bị tàn tật nhưng vẫn vươn lên đạt kết quả học tập tốt.
– Có thành tích học tập xuất sắc.
2. Hồ sơ đăng ký (xếp theo thứ tự và dập ghim thành bộ hồ sơ, không cần túi đựng hồ sơ
(1) Application for 2022 KEB HANA scholarship student (bằng tiếng Anh)
(2) Recommendation for 2022 KEB HANA scholarship student (bằng tiếng Anh) có chữ ký của GVCN
(3) 01 bản photo Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân
(4) Bảng điểm năm học 2021 – 2022 đối với K59, K60 (có xác nhận của Phòng QLĐT), Điểm xét tuyển Đại học đối với K61
(5) Giấy chứng nhận thương tật hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn (không bắt buộc với sinh viên tiêu biểu xuất sắc)
(6) Bằng khen, giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan khác (nếu có)
3. Điền thông tin đăng ký học bổng vào đường link: https://sum.vn/wI2BO
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian: 09h00 – 16h00 thứ Hai, ngày 07/11/2022.
– Địa điểm: Sinh viên Khoa KTKT nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa KTKT

– Mẫu form truy cập tại: shorturl.at/kJP02