Nhập học vào Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp ACCA

Nhập học vào Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp ACCA 1 Nhập học vào Chương trình Đào tạo Định hướng nghề nghiệp...

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký vào đại học Phương thức...

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy Phương thức 3 và...

Mẫu khảo sát

Survey for students Survey for alumni Survey for employers Survey for lecturers

Hướng dẫn cung cấp hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo...

Hướng dẫn cung cấp hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo Phương thức 1,2 và 5 năm 2021

Phiếu đánh giá luận văn tốt nghiệp

Phiếu đánh giá luận văn tốt nghiệp

Hoạt động dạy và học

Photos-of-teaching-and-learning-activities

Hồ sơ các hội thảo

Hồ sơ các hội thảo 1 Hồ sơ các hội thảo2 Hồ sơ các hội thảo3

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để liên hệ với Khoa Kế toán - Kiểm toán (FAA)? Địa chỉ: Phòng B310, 91 Chùa Láng, Q. Đống Đa,...

Đề cương chi tiết môn học

1.TRI114_Triet hoc Mac Lenin 2. TRI115_Kinh te chinh tri 3. TRI116_Chu nghia xa hoi khoa hoc 4. TRI117_LSDCSVN_TV 5. TRI104_Tu tuong Ho Chi Minh 6. TOA106. TOÁN TÀI CHÍNH 7....