Lưu ý đối với thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1, năm 2022

40

1. Về thời gian đăng ký:

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Hệ thống xét tuyển trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ https://tuyensinh.ftu.edu.vn, in Phiếu đăng ký từ hệ thống và nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 12/07/2022 (tính theo dấu bưu điện)

Trong suốt quá trình đăng ký, thí sinh có thể sắp xếp, điều chỉnh các nguyện vọng xét tuyển.

Khi đã khóa hồ sơ, in Phiếu đăng ký và nộp hồ sơ, thí sinh sẽ không được điều chỉnh các thông tin và nguyện vọng xét tuyển

2. Về hồ sơ đăng ký

Thí sinh được phép đăng ký không giới hạn Phương thức và nguyện vọng.

Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều Phương thức xét tuyển, đặt nguyện vọng vào nhiều cơ sở đào tạo, thí sinh cũng chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất.

Ví dụ:

Thí sinh đăng ký cả Phương thức 1, 2 và 5 vào cả 3 cơ sở và cả 3 Phương thức này đều yêu cầu phải nộp học bạ.

Trong trường hợp này, thí sinh chỉ cần nộp duy nhất 1 bản học bạ (hoặc Giấy xác nhận điểm của Trường THPT).

3. Về cách thức lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng

– Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo phương thức/ tổ hợp nào có thể đăng ký nguyện vọng theo phương thức và tổ hợp đó – không giới hạn số lượng nguyện vọng và phương thức xét tuyển cũng như tổ hợp xét tuyển.

– Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến hết và đều có giá trị xét tuyển như nhau, không phân biệt điểm đánh giá hồ sơ của nguyện vọng.

Ví dụ:

Thí sinh là học sinh trường chuyên, có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế, có Giải quốc gia, có giải Tỉnh/Thành phố, có tham gia thi đánh giá năng lực của ĐHQG thì:

– có thể đăng ký nguyện vọng vào tất cả các phương thức 1, 2 và 5.

– có thể chủ động sắp xếp các nguyện vọng xen lẫn các phương thức/ đối tượng/ tổ hợp.

(Có thể sắp xếp nguyện vọng như ví dụ sau mà không vi phạm nguyên tắc xét tuyển:

NV1 – Phương thức 1 – Đối tượng học sinh chuyên – Tổ hợp A00 – Mã đăng ký TC1

NV2 – Phương thức 2 – Đối tượng học sinh có chứng chỉ quốc tế – Tổ hợp A01 – Mã đăng ký CLC1

NV3 – Phương thức 5 – Đối tượng thi ĐGNL – Mã đăng ký TC1

NV4 – Phương thức 1 – Đối tượng học sinh chuyên – Tổ hợp D01 – Mã đăng ký TC2

NV5 – Phương thức 1 – Đối tượng học sinh có giải tỉnh – Tổ hợp D01 – Mã đăng ký TC12

Trong trường hợp giả định này, tất cả các nguyện vọng của thí sinh đều được xem xét, xét tuyển như nhau. Điểm đánh giá hồ sơ của các nguyện vọng là không phân biệt. Do có Nguyện vọng 1 là TC1, nên dù có cả nguyện vọng là TC12 – đào tạo tại CS2 – Tp. Hồ Chí Minh, hồ sơ xét tuyển của thí sinh sẽ phải gửi về Trụ sở chính Hà Nội và chỉ cần gửi 1 bộ hồ sơ duy nhất)

4. Về lệ phí xét tuyển

Đối với Phương thức xét tuyển riêng của Nhà trường vào Đại học chính quy, nhà trường không thu lệ phí xét tuyển

5. Về địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ về địa điểm như sau:

+ Thi sinh có Nguyện vọng 1 xét tuyển vào Trụ sở Hà Nội hoặc Cơ sở Quảng Ninh: nộp hồ sơ về địa chỉ của Trụ sở Hà Nội

+ Thí sinh có Nguyện vọng 1 xét tuyển vào Cơ sở 2 – Thành phố Hồ Chí Minh: nộp hồ sơ về địa chỉ của Cơ sở 2

Trong cả trường hợp bạn có nhiều nguyện vọng ở nhiều cơ sở, bạn chỉ cần nộp duy nhất 1 bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên đây.