Chương trình Đại sứ KPMG 2022

53
KPMG tại Việt Nam rất vui mừng khởi động Chương trình Đại sứ KPMG 2022! Chúng tôi đang tìm kiếm một nhóm tài năng rộng rãi từ các trường đại học Việt Nam đam mê với KPMG Employer Branding và rất háo hức chia sẻ giá trị KPMG cho những người khác.
Với tư cách là Đại sứ KPMG, chúng tôi:
✅ Chúng tôi LÀ sinh viên năm 2, năm 3 của các trường đại học tại Việt Nam.
✅ Chúng tôi CÓ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Luật, Tài chính, Kinh doanh, Công nghệ Thông tin,…
✅ Chúng tôi đam mê gia nhập KPMG.
✅ Chúng tôi CÓ kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ.
Là Đại sứ KPMG, vai trò và lợi ích của chúng tôi:
✨ Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và thông tin với sinh viên và giúp đỡ trong các hội chợ sự nghiệp KPMG, hội thảo/diễn đàn đại học, thăm văn phòng,…
✨ Chúng tôi sẽ có cơ hội tham gia các sự kiện của KPMG để hiểu rõ hơn về văn hóa của chúng tôi.
✨ Chúng tôi sẽ gặp gỡ những người xuất sắc thông qua các phiên kết nối và tiếp cận với các nhà lãnh đạo và nhân viên của KPMG.
____________________
Nếu bạn đã sẵn sàng tạo ra một tác động với tư cách là Đại sứ KPMG, hãy ỨNG TUYỂN NGAY 
👉Nộp CV và Cover letter của bạn vào vnrecruiting@kpmg. comm. vn trước ngày 3 tháng 7!