Home GIÁO DỤC Chương trình đào tạo cử nhân

Chương trình đào tạo cử nhân

Chương trình đào tạo

FAA có nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán với 02 chương trình đào tạo: Chương trình Chuẩn mực Kế toán - Kiểm toán...

Mô tả chương trình đào tạo 2021

Mô tả chương trình đào tạo 2021