Hướng dẫn cung cấp hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo...

Hướng dẫn cung cấp hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo Phương thức 1,2 và 5 năm 2021

Phiếu đánh giá luận văn tốt nghiệp

Phiếu đánh giá luận văn tốt nghiệp

Hoạt động dạy và học

Photos-of-teaching-and-learning-activities

Hồ sơ các hội thảo

Hồ sơ các hội thảo 1 Hồ sơ các hội thảo2 Hồ sơ các hội thảo3

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để liên hệ với Khoa Kế toán - Kiểm toán (FAA)? Địa chỉ: Phòng B310, 91 Chùa Láng, Q. Đống Đa,...

Đề cương chi tiết môn học

1.TRI114_Triet hoc Mac Lenin 2. TRI115_Kinh te chinh tri 3. TRI116_Chu nghia xa hoi khoa hoc 4. TRI117_LSDCSVN_TV 5. TRI104_Tu tuong Ho Chi Minh 6. TOA106. TOÁN TÀI CHÍNH 7....

Sổ tay Sinh viên 2020

Sổ tay Sinh viên 2020

Chương trình tham quan và học tập tại Đại học Nagoya 2019

Chương trình tham quan và học tập tại Đại học Nagoya 2019

Sổ tay sinh viên 2019

Sổ tay sinh viên 2019