Chương trình đào tạo “Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA”

Chuyên ngành “Kế toán - kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA” là chương trình đào tạo kết hợp giữa đào tạo học thuật...

Chương trình mùa hè

MẪU ĐƠN NỘP: bấm vào đây để tải về!

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Thạc sĩ Luật và Chính sách Thương mại Quốc tế (MITPL)

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

ACCA – Mục tiêu giáo dục

Những mục tiêu chung Mục tiêu chung của chương trình ACCA theo định hướng đào tạo cử nhân Kế toán theo định hướng nghề nghiệp...

Kết quả học tập mong đợi

Chương trình Cử nhân của chương trình Kế toán - Kiểm toán Chuyên nghiệp ACCA được thiết kế để đảm bảo rằng sinh viên...

Chương trình đào tạo

FAA có nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán với 02 chương trình đào tạo: Chương trình Chuẩn mực Kế toán - Kiểm toán...

Mô tả chương trình đào tạo 2021

Mô tả chương trình đào tạo 2021