Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký vào đại học Phương thức 3 và Phương thức 4 năm 2021

13

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy Phương thức 3 và Phương thức 4 năm 2021, xem chi tiết tại đây.