Tuyển dụng NEXIA

33

Công ty kiểm toán Nexia STT – Công ty thành viên của NEXIA International – Top 8 nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán lớn nhất thế giới, đang cần tuyển cho vị trí Trợ lý Kiểm toán. Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, sinh viên có thể tìm hiểu trong file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/…/1iVIHEKSsO65F6Kg8mm4…/view…

Hạn cuối: 30/6/2021