Tuyển dụng thực tập

22

Công ty Cổ phần Synnex FPT (FTG) trực thuộc Công ty FPT đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên thực tập cho một số vị trí nhằm tạo nguồn nhân sự trẻ cho Công ty:

– Nhân viên kinh doanh

– Giám đốc sản xuất

– Nhân viên đặt hàng

Bản mô tả công việc chi tiết, vui lòng tham khảo tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/…/1t–35h6FNXFodNHv7WCAQC…

Trang web của công ty:

Trang chủ