Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” Mùa 9

26

Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai bạn (LUYF) là quỹ học bổng do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập. tin tưởng và truyền cảm hứng cho một thế hệ tài năng trẻ có ý chí vượt khó vươn tới thành công kể từ năm 2012.

Sau 9 năm kiên trì gieo mầm nhân ái, LUYF đã trao cơ hội cho hơn 500 sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước. Mỗi suất học bổng là giá trị thiết thực của sự ủng hộ cả về vật chất và đặc biệt là tâm huyết của đội ngũ LUYF, đồng hành trong nỗ lực truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn – và trên hết là niềm vui học tập, niềm tin để các em vững bước. chặng đường phát triển và chính họ tiếp tục là cầu nối tạo nên những hy vọng cho thế hệ sau.

Quỹ học bổng LUYF chính thức ra mắt mùa 9 từ tháng 5 năm 2021 tại Lễ trao học bổng mùa 8 (diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Được nâng tầm là chương trình hàng đầu của WorldClass – sáng kiến ​​của Deloitte Toàn cầu nhằm mang lại tác động tích cực cho hàng triệu người thông qua giáo dục và đào tạo, LUYF mùa 9 sẽ định hình và kết nối tất cả các ứng viên xin học bổng (bao gồm cả các ứng viên không nhận học bổng) vào cộng đồng Thắp sáng thế hệ tương lai và cung cấp các chương trình / dự án đào tạo nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết và đây là điểm mới của chương trình năm nay.

Thông tin chi tiết về chương trình, sinh viên có thể truy cập theo đường dẫn: https://bit.ly/3gYXwAv