Chương trình trao đổi

79

Đại học Ngoại thương cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi rất mong bạn được trải nghiệm một học kỳ / năm học tại Đại học Ngoại thương với tư cách là sinh viên quốc tế không bằng cấp.

Vui lòng làm theo hướng dẫn trong Guideline for application to our exchange programs at Foreign Trade University in the academic year 2022-2023 (dành cho cả Sinh viên chưa tốt nghiệp và Sinh viên đã tốt nghiệp). Sinh viên có thể chọn học một học kỳ hoặc một năm học.

Sinh viên trả phí (Freemovers) có thể nộp đơn từ bất kỳ trường đại học nào. Một thỏa thuận giữa FTU và trường đại học quê hương của bạn là không cần thiết. Ứng dụng cũng sẽ tuân theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn ở trên.

Học kỳ mùa thu 2022

Hạn đề cử: 20 tháng 5 năm 2022
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022

Cho học kỳ mùa xuân năm 2023

Hạn đề cử: 21 tháng 10 năm 2022
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2022

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email tới inbound@ftu.edu.vn