Thi tuyển ban cán sự lớp K61 năm học 2022-2023

21
🍀Chức danh thi tuyển:
-Lớp trưởng: 01 sinh viên/lớp;
-Lớp phó: 01 sinh viên/lớp;
-Sinh viên thuộc diện quy hoạch ban cán sự lớp : 01-02 sinh viên/lớp.
🍀Tiêu chuẩn ban cán sự lớp:
-Có lập trường, tư tưởng vững vàng, lối sống lành mạnh;
-Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nội quy, quy định của Nhà trường;
-Có đủ sức khỏe và sẵn sàng bố trí được thời gian để tổ chức hoạt động cho lớp, tham gia các hoạt động của Nhà trường, Viện, Khoa và các nhiệm vụ khác được phân công;
-Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thuộc bộ phần mềm Microsoft Office, Google. Có kỹ năng tương tác trên các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo, Viber và các ứng dụng công nghệ thông tin khác;
-Có năng lực, sở trưởng tổ chức các hoạt động tập thể, giữ vững sự đoàn kết trong tập thể lớp hành chính.
🍀Thông tin chi tiết vui lòng truy cập qua đường link sau: https://drive.google.com/…/132W1Zl58TXmGrAOpfuh…/view…