Các vị trí tuyển dụng vào tháng 5 năm 2020

13

#MazarsVietnam đang tìm kiếm nhân tài cho nhiều cấp độ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2020. Gia nhập Mazars Việt Nam đồng nghĩa với việc tham gia vào các cuộc phiêu lưu thú vị giữa con người và doanh nhân, đồng thời nắm bắt các cơ hội quốc tế để nhanh chóng phát triển tiềm năng của bạn.

Vui lòng tham khảo các vị trí tuyển dụng dưới đây tại Mazars Việt Nam:

+ Chương trình Sau đại học mới 2020 – Trợ lý Kiểm toán (HN & HCMC): https://bit.ly/2W7luhz

Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 10/6

+ Giám đốc Kiểm toán (TP.HCM): http://bit.ly/36OtabH

+ Kiểm toán cao cấp (HN & HCMC): http://bit.ly/33GbxtZ

+ Trợ lý Kiểm toán có kinh nghiệm (HN & HCMC): http://bit.ly/2H6uooP

+ Thực tập sinh Quản trị viên kiêm Phát triển Kinh doanh (HN): http://bit.ly/2ZCIGpj

+ Admin kiêm Nhân viên Phát triển Kinh doanh (HN): http://bit.ly/30qWIuE

+ Chuyên gia Tư vấn Cấp cao – Dịch vụ Tư vấn Tài chính (TP.HCM): https://bit.ly/34DmcH7

+ Kế toán Junior – Dịch vụ Gia công (TP.HCM): https://bit.ly/2VQ9zV8

+ Thực tập sinh Kế toán (HN): https://bit.ly/3aFgPt9

+ Chuyên gia tư vấn thuế cao cấp (TP.HCM): http://bit.ly/31mMvjj

+ Bộ phận trợ giúp CNTT (HN): http://bit.ly/38fQnEq

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ qua email liên hệ trong từng link tuyển dụng.

Hãy quan tâm để bắt đầu chương mới của bạn với chúng tôi!

Để biết thêm tin tức tuyển dụng, truy cập: http://bit.ly/3b5Wded

#HRBulletin # Tuyển dụng # Vị trí # Kế toán # Kiểm toán # Hợp pháp # Thanh toán # Thuế #IT