Giới thiệu

106

Khoa Kế toán – Kiểm toán (Khoa KTKT) được thành lập vào tháng 07/2016 theo Quyết định số 1376/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương, tiền thân của Khoa là Bộ môn Kế toán – Kiểm toán thuộc Khoa Quản trị kinh doanh. Qua hơn 15 năm, Khoa đã góp phần đào tạo gần 1.000 cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, sinh viên các thế hệ ra trường đều được xã hội đánh giá cao, có cơ hội việc làm tốt và đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp và quá trình đổi mới kinh tế tại Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ

Khoa KTKT có 3 bộ môn là Bộ môn Kế toán Tài chính, Bộ môn Kế toán Quản trị và Bộ môn Kiểm toán. Đội ngũ giảng viên, viên chức của Khoa KTKT gồm 20 người, trong đó có 02 PGS.TS, 06 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ trong đó có 09 giảng viên đang là nghiên cứu sinh. Một số giảng viên có chứng chỉ ACCA, CMA (Certified Management Accountant) của Úc, chứng chỉ IAP (Internal Audit Practitioner) của IIA Mỹ, chứng chỉ CPA của Bộ Tài chính. Các giảng viên của Khoa KTKT có kinh nghiệm làm việc, tư vấn tại các công ty kiểm toán lớn như KPMG, Ernst &Young, Deloitte, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh… Trong thời gian qua, đội ngũ giảng viên của Khoa KTKT đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có nhiều bài nghiên cứu được đăng trong tải trong các tạp chí quốc tế, kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế. Đặc biệt, từ năm 2019, Khoa KTKT đã tham gia mạng lưới 10 trường ĐH lớn nhất Việt Nam trong đào tạo ngành Kế toán tổ chức thường niên Hội thảo Việt Nam về Kế toán – Kiểm toán (VCAA).

Chương trình đào tạo

Khoa KTKT có nhiệm vụ đào tạo ngành Kế toán với 02 chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tiêu chuẩn và chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA. Các CTĐT này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức căn bản về kinh doanh, kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính cũng như các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu qua các học phần kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế, quản trị tài chính, kiểm toán, luật kinh doanh, thực hành các kỹ năng lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quản trị hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả… Khoa KTKT tự hào là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Việt Nam triển khai Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA tích hợp 9 môn cấp độ kiến thức ứng dụng và kỹ năng ứng dụng của chứng chỉ nghề nghiệp ACCA.

Với 2 khóa sinh viên của Khoa KTKT đã tốt nghiệp, sinh viên đạt loại xuất sắc và giỏi luôn đạt tỷ lệ trên 60%. Tỷ lệ đỗ các môn ACCA trong các kỳ thi toàn cầu của các sinh viên CTĐT định hướng ACCA luôn cao hơn tỷ lệ đỗ toàn cầu. Nhiều sinh viên của chương trình đạt Prize Winner (Thí sinh có điểm cao nhất Việt Nam), đặc biệt trong kỳ thi tháng 6/2021, sinh viên Phí Lan Anh đã đạt điểm cao nhất thế giới môn Báo cáo tài chính. Nhiều cử nhân của CTĐT định hướng ACCA đã được các công ty kiểm toán lớn như Big4 tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng gắn lý tuyết với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, Khoa KTKT rất chú trọng vào các hoạt động phát triển hợp tác với các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, ngân hàng để tìm kiếm học bổng, cơ hội thực tập, việc làm cho sinh9 viên như Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), CPA Australia, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), KEB Hana Bank (Hàn Quốc), E&Y, KPMG, Deloitte và các Trung tâm đào tạo ACCA như Smart Train, FTMS, Vietsourcing …Các hoạt động NCKH trong sinh viên cũng như các hoạt động CLB trong sinh viên cũng được Khoa KTKT liên tục quan tâm đẩy mạnh và hỗ trợ tích cực. Cụ thể, trong gần 10 năm qua, Khoa KTKT đã liên tục tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán qua, bảo trợ chuyên môn cho cuộc thi Kiểm toán viên tài năng (TAC), Hành trình kiểm toán … Các hoạt động này không chỉ là cơ hội để sinh viên của Khoa KTKT rèn luyện kỹ năng, tiếp cận các nhà tuyển dụng mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của ngành Kế toán của Khoa.

Các giải thưởng và thành tích của Khoa:

– Tập thể Lao động Tiên tiến các năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020.

– Tập thể Lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2020-2021