“Chương trình tuyển dụng mới tốt nghiệp 2022”

34
Chương trình tuyển dụng sau đại học của EY Fresh đã trở lại!
Ở đây, trong EY, bạn xác định thành công của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp quy mô toàn cầu, hỗ trợ cá nhân, văn hóa hòa nhập và công nghệ mà bạn cần để trở thành phiên bản tốt nhất của bạn. EY cam kết giúp các tài năng đa dạng phát triển vì những ý tưởng mạnh mẽ của bạn sẽ khai thác toàn bộ tiềm năng của bạn – và của chúng tôi.
Chúng tôi đang cung cấp các cơ hội cho Sinh viên mới tốt nghiệp ở cả Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Hà Nội trong các dòng dịch vụ sau:
Văn phòng EY TP.HCM:
• Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://go.ey.com/3JXoRyS
• Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://go.ey.com/3srg9TO
• Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://go.ey.com/3M5gbZ0
• Dịch vụ tư vấn: https://go.ey.com/3sqiOgi
Văn phòng EY Hà Nội:
• Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://go.ey.com/3t9FEbj
• Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://go.ey.com/3vmWztJ
• Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://go.ey.com/3pjNBJC
Đăng ký Fresh Graduate tại EY và bắt đầu sự nghiệp của bạn ngay bây giờ! Giành được những vị trí đầu tiên để vào vòng tiếp theo bằng các ứng dụng sớm. Các đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 18 tháng 3 năm 2022.
Thông tin liên lạc:
Văn phòng EY HCMC: Ms. Tuyen Minh Dao at Tuyen.Thi.Minh.Dao@vn.ey.com – Tel: +84 28 3629 7286
Văn phòng EY Hà Nội: Bà Hằng Minh Sâm tại Hang.Minh.Sam@vn.ey.com – Tel: +84 24 3211 6292
#eycareers #betterworkingworld #betterbeginshere # FreshGraduate2022 #Assurance #FSO #Tax #Consults