Deloitte Tuyển dụng sau đại học 2022

22

Bạn có hẹn với Deloitte Việt Nam tại sự kiện trực tuyến của chuỗi sự kiện Career Talk!
Nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận tốt nhất thông tin về Deloitte Graduate Recruitment 2022, cơ hội nghề nghiệp cũng như giao lưu, chia sẻ những câu chuyện thực tế về môi trường và văn hóa Deloitte, chúng tôi xin trân trọng kính mời. Bạn tham gia chuỗi sự kiện trực tuyến Career Talk, được tổ chức qua 2 buổi hội thảo trên web:
Buổi trò chuyện nghề nghiệp 1: Kết nối bạn với tương lai của bạn / Quy trình ứng tuyển tại Deloitte và lời khuyên từ các nhà tuyển dụng.
20:00 – 21:00, Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022
Buổi nói chuyện nghề nghiệp 2: Trải nghiệm Deloitte / Quan điểm & trải nghiệm thực tế từ những người Deloitte
20:00 – 21:00, Thứ 4, ngày 16 tháng 3 năm 2022
Đặt lịch hẹn và đăng ký chương trình tại shorturl.at/mnDJR.
Ngoài ra, hãy nhanh tay đăng ký tại https://deloi.tt/3HWRGdx để chớp lấy cơ hội trở thành thành viên mới của Deloitte Việt Nam!
#DeloitteVietnam #DeloitteVietnamCareers # GraduateRecruitment2022