𝗗𝗲𝗹𝗼𝗶𝘁𝘁𝗲 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭

13

Xin chào các bạn!

Deloitte Việt Nam vui mừng thông báo rằng chương trình Deloitte Passport 2021 sẽ chính thức được mở nhận hồ sơ trực tuyến đến hết ngày 05/09/2021.

Các vị trí mở của chúng tôi cho sinh viên thực tập bao gồm:

Đối với sinh viên năm thứ 4:

Kiểm toán & Đảm bảo (Hà Nội: https://deloi.tt/3rI3mKv & TP HCM: https://deloi.tt/3kYRDGg)
Thuế & Pháp lý (Hà Nội: https://deloi.tt/371ufzv & TP HCM: https://deloi.tt/2TCGH5R)
Tư vấn Tài chính (Hà Nội: https://deloi.tt/3BHNlbX & TP HCM: https://deloi.tt/2USqBph)
Tư vấn rủi ro (Hà Nội: https://deloi.tt/3eW0J2u & TP HCM: https://deloi.tt/3iSpq0S)
Đối với sinh viên năm 2 và năm 3:

Kiểm toán & Đảm bảo (Hà Nội: https://deloi.tt/3iMwqfT & TP HCM: https://deloi.tt/3zA6jj2)
Thuế & Pháp lý (Hà Nội: https://deloi.tt/3rxESDK)
——————————

Yêu cầu hồ sơ:

CV bằng tiếng Anh cập nhật nhất
Ảnh chân dung (có thể gửi riêng hoặc đính kèm CV)
Bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm cập nhật nhất
Các bạn lưu ý những hồ sơ đạt yêu cầu và đăng ký sớm sẽ được ưu tiên sắp xếp vòng tuyển chọn sớm.

#DeloitteVietnam # DeloittePassport2021