Học bổng tham dự chương trình STES-ACCA Global Audit Simulation Program

148
STES-ACCA Global Audit Simulation Program là chương trình đầu tiên và duy nhất đào tạo chương trình kiểm toán mô phỏng hoàn toàn thực tế tại các đối tác của Sunway TES Centre for Accountancy Excellence (Sunway TES CAE) là các công ty kiểm toán lớn và đa quốc gia như PWC, EY, KPMG Deloitte và BDO.
Lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 12 năm 2015 và giới thiệu mở rộng ra các nước trên thế giới vào tháng 6 năm 2019, chương trình STES-ACCA Global Audit Simulation Program bao gồm 3 phần: Đào tạo kiểm toán, Thực hành kiểm toán mô phỏng và Soát xét kiểm toán được thực hiện hàng năm vào tháng 6 và tháng 12.
Các lợi ích đem lại từ chương trình:
+Sinh viên có cơ hội nâng cao kiến thức và được thực hành kiểm toán trong môi trường thực tế của 5 công ty kiểm toán hàng đầu.
+Sinh viên có cơ hội tập luyện và phát triển các kỹ năng về quản lý công việc, thời gian, trao đổi, giao tiếp và cả kỹ năng lãnh đạo. Đây chính là những kỹ năng cần trang bị khi bắt đầu công việc của một kiểm toán viên.
+Chứng chỉ tham dự chương trình được công nhận bởi 5 công ty kiểm toán lớn tại Malaysia. Chứng chỉ này sẽ giúp tăng giá trị CV của Sinh viên!
Thời gian và cách thức của chương trình: Chương trình được thực hiện hoàn toàn từ xa (online) từ ngày 12 – 19 tháng 6 năm 2023 (từ 10:00am – 9:00pm hàng ngày). Các yêu cầu về chuẩn bị phòng làm việc, máy tính, trang phục và phương thức và lịch đào tạo và làm việc của 8 ngày tại đây: https://drive.google.com/…/1UffT36AdOdlJambkL7HntWqf3gM…
Điều kiện tham gia:
+ Các bạn tham gia chương trình theo nhóm 2-4 người, dưới sự đại diện bởi đơn vị đào tạo (không tham gia riêng lẻ).
+ Các bạn tham gia chương trình phải đang học hoặc đã hoàn tất môn Audit and Assurance.
+ Phí cam kết tham gia được đóng bởi đơn vị đào tạo: MYR 900, không hoàn hủy (trang 7 của Thư hướng dẫn).
Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/04/2023
Các nhóm đăng ký trực tiếp với cô Dung qua email: dungltv@ftu.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912240786