Recap Hội thảo khoa học “Kế toán – Kiểm toán thúc đẩy thực hiện ESG tại Việt Nam”

73
🍀Sáng nay 26/06/2023, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kế toán Kiểm toán thúc đẩy thực hiện ESG tại Việt Nam”. Đến dự Hội thảo, về phía khách mời có bà Khuất Thị Liên Hương – FCCA, Trưởng Ban Đào tạo Khu vực Đông Nam Á lục địa; ông Nguyễn Đình Trung – CFA, Trưởng phòng cao cấp dịch vụ tư vấn Quản lý rủi ro, Phụ trách dịch vụ tư vấn ESG Việt Nam, Công ty tư vấn PwC Đông Nam Á và ông Nguyễn Hải Hà – FCCA. Về phía trường Đại học Ngoại thương, có PGS.TS Phạm Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Trần Thị Kim Anh – Trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán, TS. Nguyễn Thị Phương Mai – Phó trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán, TS. Bùi Thu Hiền – Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, TS Vũ Thị Diễm Phúc – Phó trưởng khoa Tiếng Anh thương mại, TS Phan Thị Thu Hiền – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, TS. Nguyễn Thị Hoa – Tạp chí quản lý và kinh tế quốc tế, các giảng viên và sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán.
🎤 Mở đầu hội thảo là bài phát biểu khai mạc của PGS. TS. Phạm Thu Hương và PGS. TS. Trần Thị Kim Anh. Bài phát biểu nhấn mạnh việc thực hiện ESG (Environmental, Social, and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị) là một xu thế mạnh mẽ và tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Thực hiện ESG giúp xây dựng một môi trường kinh doanh có trách nhiệm, tạo lợi ích không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn cho các bên liên quan và đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường. ESG được coi là một phương pháp tiếp cận toàn diện trong đánh giá hiệu quả hoạt động và giá trị bền vững của một doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện ESG, Kế toán – Kiểm toán có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận, trình bày, cung cấp thông tin và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp.
📝 Tại buổi Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các tham luận và chia sẻ ý kiến về tầm quan trọng của ESG trong xây dựng môi trường kinh doanh bền vững và tăng cường giá trị cho doanh nghiệp, lợi ích mà ESG mang lại cũng như các thách thức, khó khăn phải đối mặt trong quá trình triển khai. Các khách mời cũng đã nhấn mạnh những vấn đề đặt ra cho công tác kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện báo cáo ESG, kiểm toán báo cáo ESG, các công cụ tài chính như trái phiếu xanh (Green bonds), các khoản vay liên kết bền vững (SLB, SLL)… Hội thảo cũng lắng nghe những chia sẻ trong quá trình thực tiễn triển khai hoạt động ESG tại Việt Nam và tiềm năng phát triển trong tương lai.
🔎 Ngoài những tham luận trực tiếp, Hội thảo đã thành công thu hút sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và sinh viên trong và ngoài trường với hơn 30 bài viết đăng trên Kỷ yếu hội thảo. Các kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò của ESG đối với mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và quốc gia, đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng ESG trong thực tiễn. 💪