Phát triển Kỹ năng Tài chính Chuyên nghiệp đảm bảo khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp tại các trường Đại học trong khối ASEAN

17
Sáng này 14 tháng 12 năm 2022, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đã ký một thỏa thuận hợp tác mới với Khối các trường Kinh doanh và Kinh tế trực thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN for Business and Economics Network -AUN-BE) và Ban thư ký AUN (AUN Secretariat) để hỗ trợ các cơ hội nghề nghiệp trong ngành nghề tài chính, kế toán, kiểm toán cho sinh viên đại học. Thỏa thuận hợp tác này cũng sẽ góp phần đảm bảo khu vực Đông Nam Á sẽ có lực lượng nhân sự ngành nghề tài chính, kế toán và kiểm toán chuyên nghiệp và có tính phát triển bền vững; đây là điều cần thiết để có thể hướng đến một tương lai bền vững hơn.
Thỏa thuận đã được ký kết tại Hội thảo “Phát triển Kỹ năng Tài chính Chuyên nghiệp đảm bảo khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp tại các trường Đại học trong khối ASEAN”do ACCA và AUN đồng tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào cùng ngày 14 tháng 12 năm 2022, thảo luận về việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc liên quan đến ‘chất lượng giáo dục’ thông qua việc phát triển các kỹ năng chuyên môn về tài chính trong ngành nghề tài chính, kế toán và kiểm toán từ đó nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thỏa thuận hợp tác được ký kết với sự chứng kiến và ủng hộ từ các đại diện các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á, trong đó từ Việt Nam có đại diện đến từ Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Hoa Sen.
(ACCA Networking)