Tham quan thực tế tại nhà máy TH True Milk tại Nghĩa Đàn

148

Nhóm sinh viên K58 Kế toán – Kiểm toán với định hướng ACCA đã đi tham quan thực tế tại nhà máy của TH True Milk ở Nghĩa Đàn.

Bất chấp dịch bệnh Covid-19, điều này không ngăn cản được chúng tôi tiếp tục lên đường. Chuyến đi nghiên cứu về Kế toán Môi trường, nhưng các sinh viên đã hiểu thêm về chuỗi cung ứng khép kín, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Nghe đến thương hiệu TH từ nhiều năm nay, nhưng chỉ khi đến thăm nhà máy, trang trại, đồng ruộng ở đây, tôi mới thấy hết giá trị mà Tập đoàn TH đã mang lại cho cộng đồng.

# sinhvienNCKH2022 #