KPMG Graduate Recruitment 2023

91

Tất cả chú ý! 📣

Ad xin thông báo kỳ Tuyển dụng KPMG Graduate Recruitment 2023 đã chính thức mở đơn! 🎉

Hãy cùng khám phá cơ hội việc làm cùng những chuyên gia trong ngành và chính thức bước một bước đầu tiên trong sự nghiệp tại KPMG.

Để tìm hiểu thêm về chương trình:

👉 Chương trình KPMG Graduate Recruitment từ A tới Z: https://kpmg.com/vn/en/home/careers/graduate.html
👉Nộp đơn đăng kí tại đây: http://recruiting.kpmg.com.vn/

Nào giờ hãy nhanh tay ứng tuyển và mở khóa tiềm năng của bạn cùng với KPMG! 🔥
—————————
Attention all graduates! 📣

We’re excited to announce the launch of KPMG Graduate Recruitment 2023! 🎉

Discover limitless opportunities, work with industry experts and take the first step towards an exceptional career with KPMG.

Please check out the following links for more details about the program this year:

👉Graduate Recruitment: https://kpmg.com/vn/en/home/careers/graduate.html
👉Online application portal: http://recruiting.kpmg.com.vn/

Apply now and come as you are to unlock your potential! 🔥

#KPMGinVietnam#GraduateRecruitment2023 #ComeAsYouAre