KPMG Tuyển dụng sau đại học 2022

53

Chỉ còn 7 ngày nữa là cổng thông tin tuyển dụng sau đại học của KPMG 2022 sẽ đóng lại. ĐĂNG KÝ NGAY để trở thành một trong những thành viên của KPMG.
Xem video này để biết cách hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại KPMG: https://www.youtube.com/watch?v=gHzuuAxGGHQ
Tìm hiểu thêm về chương trình năm nay: https: //home.kpmg/vn/vi/home/careers/ Đại học.html …
Cổng ứng tuyển trực tuyến: http://recruiting.kpmg.com.vn/
Tham gia cùng chúng tôi ngay!
#KPMG #KPMGinVietnam
# KPMGGraduateRecruitment2022
#comeasyouare