Chương trình tuyển dụng mới tốt nghiệp 2020 tại EY Việt Nam

18

Chương trình tuyển dụng thường niên của EY Việt Nam đã chính thức khởi động tại Hà Nội và TP. Các bạn sinh viên quan tâm có thể truy cập thông tin tuyển dụng qua đường link bên dưới:

https: //www.scripd.com /…/ EY-Vietnam-Graduate …