Chương trình Tuyển dụng Quốc tế của EY Việt Nam 2022

20

Vị trí tuyển dụng:

Văn phòng Hồ Chí Minh:

* Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://careers.ey.com/…/Ho-Chi-Minh-City-EY…/698328301/

* Dịch vụ đảm bảo của FSO: https://careers.ey.com/…/Ho-Chi-Minh-City-EY…/698328501/

* Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://careers.ey.com/…/Ho-Chi-Minh-City-EY…/698329201/

Văn phòng HN:

* Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://careers.ey.com/…/Ha-Noi-Internship…/698329701/

* Dịch vụ đảm bảo của FSO: https://careers.ey.com/…/Ha-Noi-Internship…/698331501/

* Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://careers.ey.com/…/Ha-Noi-Internship…/698336601/

Hạn nộp hồ sơ: 23/08/2021 (những ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ có cơ hội vào vòng trong)

Thông tin liên lạc:

* VP Hồ Chí Minh: Ms. Linh Thuy Ho – Linh.thuy.ho@vn.ey.com

* Văn phòng Hà Nội: Cô Minh Sâm Cave – hang.minh.sam@vn.ey.com