Chương trình thực tập EY 2021

26

Chương trình thực tập sinh thường niên của EY Việt Nam đã chính thức khởi động. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động của một trong BIG 4 – 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Hiện tại, EY Việt Nam đang tuyển dụng thực tập sinh tại văn phòng Hà Nội và Hồ Chí Minh với các vị trí sau:

Văn phòng EY Hà Nội:

► Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://bit.ly/2XePcmf

► Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://bit.ly/339Xj7k

► Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://bit.ly/2D7nSPT

Văn phòng EY TP.HCM:

► Dịch vụ đảm bảo cốt lõi: https://bit.ly/315ZhD9

► Dịch vụ Bảo hiểm FSO (Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng): https://bit.ly/2Dt3aJS

► Dịch vụ Tư vấn & Thuế: https://bit.ly/3fm01ZI

► Cung cấp giải pháp công nghệ: https://bit.ly/3jYTh7z

Thời gian kết thúc chương trình là ngày 23 tháng 8 năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bạn có thể quét mã QR hoặc liên hệ:

Văn phòng EY Hà Nội: Bà Hằng Minh Sâm tại Hang.Minh.Sam@vn.ey.com – Tel: +84 24 3211 6292

Văn phòng EY HCMC: Ms. Linh Thuy Ho at Linh.Thuy.Ho@vn.ey.com – Tel: +84 28 3629 7172