Công bố giải thưởng

24

Khoa nhiệt liệt chúc mừng Tạ Thị Thúy Hằng đã đoạt Giải AA Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo tháng 9 năm 2020, xếp thứ 15 toàn cầu! Đây là lần thứ 3 Hằng nhận được PW! Greatssss