Tọa đàm về lộ trình và phương pháp học ACCA

12

Vào lúc 9h30 ngày 15/12/2016, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức buổi nói chuyện “Lộ trình và phương pháp học ACCA” dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA với sự tham gia của các bạn sinh viên. Diễn giả Nguyễn Cẩm Chi – Thành viên ACCA, CPA, giảng viên ACCA lâu năm. Buổi thảo luận diễn ra tốt đẹp với nhiều kinh nghiệm và chia sẻ hữu ích từ diễn giả đến các bạn sinh viên năm thứ nhất.