Thông tin chi tiết sự kiện Ignition Day 2017 được tổ chức vào ngày 04/11/2017 như sau:

8:00 - 8:45 : Xuất phát từ trường Đại học Ngoại Thương đến Khu đô thị Ecopark

9:00 - 9:30: Tập trung, dựng backdrop, chuẩn bị dụng cụ

9:30 - 11:00: Giới thiệu chương trình, tham gia trò chơi "Rung chuông vàng"

11:00 - 11:30: Giao lưu giữa sinh viên và giảng viên trong Khoa

11:30 - 13:00: Nghỉ ngơi ăn trưa

13:00 - 15:00: Tham gia trò chơi Kéo co, nhảy bao bố và văn nghệ

15:15 - 16:00: Xuất phát trở về Hà Nội

 

BAN TƯ VẤN ACCA

1. Cô Trần Thị Kim Anh
Giảng viên, Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983041350
anhtttk@ftu.edu.vn
2. Cô Lê Trà My
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0982230387
mylt@ftu.edu.vn
3. Thầy Nguyễn Vũ Hoàng
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0904826039
hoangnv@ftu.edu.vn 
4. Cô Trần Thị Phương Thảo
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0936447452
thaottp@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Phương Mai
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983860428
maintp@ftu.edu.vn