Ngày 4/11/2017, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ tổ chức ngày hội IGNITION DAY dành cho sinh viên K55 Kế toán - Kiểm toán chuyên ngành định hướng nghề nghiệp ACCA.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa sinh viên trong Khoa, cũng như tạo sự kết nối giữa sinh viên và các thầy cô giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán.

Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

Thời gian: 8:00 - 16:00 ngày 4/11/2017

Xuất phát: 7:30 tại sảnh nhà A, trường Đại học Ngoại Thương

Địa điểm: Khu Đô thị Ecopark, Hưng Yên.

BAN TƯ VẤN ACCA

1. Cô Trần Thị Kim Anh
Giảng viên, Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983041350
anhtttk@ftu.edu.vn
2. Cô Lê Trà My
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0982230387
mylt@ftu.edu.vn
3. Thầy Nguyễn Vũ Hoàng
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0904826039
hoangnv@ftu.edu.vn 
4. Cô Trần Thị Phương Thảo
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0936447452
thaottp@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Phương Mai
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983860428
maintp@ftu.edu.vn