Hoạt động sinh viên

Ngày 5/11/2017, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức ngày hội IGNITION DAY dành cho sinh viên Kế toán - Kiểm toán chuyên ngành định hướng nghề nghiệp ACCA tại Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Thông tin chi tiết sự kiện Ignition Day 2017 được tổ chức vào ngày 04/11/2017 như sau:

8:00 - 8:45 : Xuất phát từ trường Đại học Ngoại Thương đến Khu đô thị Ecopark

9:00 - 9:30: Tập trung, dựng backdrop, chuẩn bị dụng cụ

9:30 - 11:00: Giới thiệu chương trình, tham gia trò chơi "Rung chuông vàng"

11:00 - 11:30: Giao lưu giữa sinh viên và giảng viên trong Khoa

11:30 - 13:00: Nghỉ ngơi ăn trưa

13:00 - 15:00: Tham gia trò chơi Kéo co, nhảy bao bố và văn nghệ

15:15 - 16:00: Xuất phát trở về Hà Nội

 

Vào chiều thứ 6, 30/06/2017, Khoa Kế toán - Kiểm toán trường đại học Ngoại Thương đã tổ chức buổi khảo sát doanh nghiệp cho 86 sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng ACCA.

Ngày 4/11/2017, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ tổ chức ngày hội IGNITION DAY dành cho sinh viên K55 Kế toán - Kiểm toán chuyên ngành định hướng nghề nghiệp ACCA.

Hành trình Kiểm toán 2017 | Let us be your partner

BAN TƯ VẤN ACCA

1. Cô Trần Thị Kim Anh
Giảng viên, Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983041350
anhtttk@ftu.edu.vn
2. Cô Lê Trà My
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0982230387
mylt@ftu.edu.vn
3. Thầy Nguyễn Vũ Hoàng
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0904826039
hoangnv@ftu.edu.vn 
4. Cô Trần Thị Phương Thảo
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0936447452
thaottp@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Phương Mai
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983860428
maintp@ftu.edu.vn