1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Ngoại thương được thành lập vào tháng 07/2016 theo Quyết định số 1376/QĐ-ĐHNT , đánh dấu một bước phát triển mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong khối ngành kinh tế. Kế thừa truyền thống đào tạo của Nhà trường, kết hợp với những kinh nghiệm tích luỹ được từ tiền thân là Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán đang nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ, định hướng phát triển đề ra nhằm khẳng định vị thế của mình trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước.

 

Mục tiêu chung của Khoa Kế toán – Kiểm toán đó là đào tạo sinh viên có trình độ Cử nhân ngành Kế toán – Kiểm toán có tư duy sáng tạo, năng lực thực hành nghiệp vụ chuyên môn giỏi, nắm vững các nghiệp vụ, có khả năng tổ chức hệ thống thông tin kế toán, lập và phân tích báo cáo tài chính, sử dụng thông tin kế toán – tài chính trong việc đưa ra các quyết định trong quản lý, tham gia tư vấn, cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán...

BAN TƯ VẤN ACCA

1. Cô Trần Thị Kim Anh
Giảng viên, Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983041350
anhtttk@ftu.edu.vn
2. Cô Lê Trà My
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0982230387
mylt@ftu.edu.vn
3. Thầy Nguyễn Vũ Hoàng
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0904826039
hoangnv@ftu.edu.vn 
4. Cô Trần Thị Phương Thảo
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0936447452
thaottp@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Phương Mai
Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
0983860428
maintp@ftu.edu.vn