Ngày 4/11/2017, Khoa Kế toán - Kiểm toán sẽ tổ chức ngày hội IGNITION DAY dành cho sinh viên K55 Kế toán - Kiểm toán chuyên ngành định hướng nghề nghiệp ACCA.